Saturday, December 27, 2008

PROTEST IN AMSTERDAM AGAINST ISRAELI ACTION

As was to be expected, there have been anti-Israel demonstrations in various spots worldwide since the beginning of the Israeli offensive against Hamas in Gaza. Not only in the usual places - Syria, Jordan, Lebanon, and Egypt - but also in the Western World.


Places such as Amsterdam.
[Oh wait, that IS one of the usual places.]


Article in the Algemeen Dagblad:
http://www.ad.nl/binnenland/2873589/Demonstratie_op_de_Dam_tegen_aanvallen_Isral.html
[In Dutch. Synopsis: Roughly two hundred people demonstrate against Israel on the Dam in Amsterdam in a protest organized by the Netherlands-Palestine Committee, with torches and signs.]


Not satisfied with the wholesale deportation of Jews during the German occupation, as facilitated by the percentage-wise largest collaborationist faction in Europe - the wholesale betrayal and sale to the occupiers of as many Jews as possible - the verstokte and verkrampte bigots of the lowlands now encourage the Arabs to pursue their racist war against Israel and the Jews with all vigour. They cheer the murderous success of the umma, and keenly desire Jewish deaths in Sderot and Tel Aviv.

One would've thought that five centuries of grudging Dutch tolerance, preceded by the total extermination of Jews in Brabant, Flanders, and Gelre during the late middle-ages, and followed by the mass betrayals of the Second World War, would make these people too ashamed to voice such sentiments.

No.
The modern Dutchman, like his ancestors, is convinced of his own righteousness, and equally convinced of the fundamental evil of the Jew. This lies at the heart of Dutch popular religion - both the Catholicism and Calvinism of the lowlands. It is an ancient atavistic hatred of outsiders, of which the Jew is the prime example.

If his educated modern mind tells him that discriminating against Moroccans, Surinamers, and Turks is wrong, today's Dutchman can at least take comfort in despising Jews and wishing for the destruction of Israel.
[It is at once both more 'intellectual', and more abstract - Jews of any type are less than even a quarter percent of Dutch society, whereas the people who think like him are an overwhelming majority, and form his social circle. Hence no one will challenge his praeconceptions, which is what he likes. Disagreement is so very un-Dutch.]


The Netherlands Palestine Committee can be found here:
http://www.palestina-komitee.nl/


It is the usual blathery site that you would expect: high-flown language praising the Palestinians for their peaceloving dignity, while excoriating Jews for their white-supremacist repression of the sensitive artistic natives of the world. There is no mention of the Jew-hatred that lives in the Muslim regions, no mention of the rabid anti-Semitism that thrives on the extremes of European and Arab society, no mention of the Qassam rockets, no mention of the violence perpetrated on a daily basis by Arab upon Arab, and by Muslim against non-Muslim.
Utterly no whisper about the violent provocations by Hamas, the two-facedness of the West-Bank warlord faction, or the stated intent supported by a majority of Mandate Arabs to exterminate the Jews first, then the Christians.
There is only praise for those peaceful pacifists, the sainted leaders of Hamas, Islamic Jihad, and kindred organizations.

The usual gang of hate-filled Euro-pond scum (Andries van Agt, Gretta Duizenberg, Anja Meulenbelt, et autres) support the organization.
CODA

There are still civilized Dutchmen, who are balanced and capable of perspective. And perhaps they are the majority. But the tradition of discourse in the Netherlands is ever that such people do not boldly speak out - publicly voiced dissent or alternative points of view may lead to unfortunate consequences. Like excoriation, deportation, or out-casting.

One need not even think of the fate of decent Dutchmen during the war as examples - Jan de Wit (http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_de_Witt) was torn apart by the right-thinking masses in 1625, Eduard Douwes Dekker (http://en.wikipedia.org/wiki/Multatuli) spent the last decades of his life in exile. The quiet goodness that lives in Dutch society thrives despite discouragement, but rarely, very rarely, has as strong a voice and as self-righteously enthused an audience as small-minded hatred and hypocrisy.

Which may explain why there are many more people of Dutch ancestry, and Dutch-Jewish ancestry, outside the Netherlands than within. And why the word 'polder model' describes not only management made small, but also minds made dull. These people are incapable of protesting against rockets, bus bombings, or suicide vests. Such things are beyond their ability to comprehend, if not beyond their tendency to relativize.

==============================================

Jawel, beste Nederlandsche lezers, u heeft het gemerkt: soms heb ik gewoon grondig de pest aan ulieden. Niet aan allen, weliswaar, en mischien niet eens de meerderheid. Maar wel degelijk aan uw maatschappij. Mag ik? Sedert mijn voorvader Abraham van Deursen in de zestiendertiger jaren voet aan wal zette in Niew Amsterdam zijn wij een beetje apart gegroeid van het oude kontree. Dat moest ook wel gebeuren, daar ulieden ons en onze toekomst unilateraal overleverden aan de Engelsen. Bijna vier eeuwen apartheid van u en uw gedachtegoed hebben een verschil in denkwijze bezorgd, nog meer zelfs in maatschappelijkheden.
Dat er een grondig verschil in perspektief was heb ik zelf jaren lang kunnen "genieten" als Amerikaans Staatsburger residerend in uw land. Tot die mate dat ik nooit weer de neiging zal hebben in uw gezelschap te vertoeven. Gij allen zijt mij lief; edoch, ik kan met het grootste plezier zonder u.

Stockholm syndroom heb ik allang niet meer, en uwe afwezigheid is mij dierbaar.

5 comments:

Anonymous said...

Geloof er niks van, als u zo'n grote hekel aan ons heeft waarom spreekt en schrijft u dan nog steeds de taal die allen bindt.
U mist ons meer dan u ooit toe zou willen geven, het leven mag hier dan soms een beetje chaotish verlopen, het is nog steeds ons leven.

The back of the hill said...

Tsja, beste Flipje/Tiel,

Die taal is ook mijn taal. Weliswaar heb ik de oude familie bijbel van twee eeuwen terug haast nooit opengebladerd (het woog bijna tien kilo, en was een stoffige onhandigheid), maar in de familie zijn er altijd mensen geweest die het Nederlands eigen waren. Zo ook in deze generaties.

Maar ge moet begrijpen, elke keer dat ik op het internet Nederlandstalige kranten lees, kunnen juist die dingen meer irriteren, meer kwetsen, meer woede opwekken, dan vrijwel alles anders. Juist die Nederlandsche rancunes en hatelijkheden doen de stoppen door slaan.

Stel nu dat ik enige weken weer in Nederland was...... Ik zou bijna konstant nijdig zijn over Nederlandsche uitspraken over Amerika (waar de doorsnee Nederlander eigenlijk bijzonder weinig over weet), Amerikanen (o ja, we benne vette ongeletterden met een gun-complex), Joden (ja ja, stormfront Nederland is niet ZO ver van de gemiddelde man af), Israel (oh die arme lieve Palestijntjes toch), Marokkanen (iedere Nederlander weet zeker dat het bijna allemaal misdadigers zijn), Surinamers (Zwarte Piet), Turken (niet Europeanen, nooit Europeanen), Antillianen (galg gespuis, drugdealers, en verkrachters), en de rest van de niet-Nederlanders.

Ik vertoef dus liever onder mensen die eerlijk toegeven dat ze niet zo veel weten, dan onder mensen die alles immer beter weten. En pertinent weigeren ooit toe te geven dat ze verkeerd zijn.

Van een afstand zijn Nederlanders plezanter dan van te dichtbij.

Anonymous said...

Als het zo onaangenaam vertoeven is in Nederland en ook het lezen van de kranten zoveel irritatie veroozaakt
waarom dan die moeite.
Net als Wim Kan op oudejaarsavond placht te vertellen heeft Nederland een heel groot buitenland, we zijn genoodzaakt veel over de omstanders te leren.
Het verschil tussen de U.S.A en ons is de grootte, natuurlijk is onze kennis veel groter dan de hunne want we hebben, behalve een paar duinen en twee verdwaalde bomen hier niks om over te pochen.
Waar komt trouwens die onvoorwaardelijke steun voor Israel vandaan of bent u van de "zware kerk".
Voorts zou u het voor wat betreft onze allochtonen niet zo zwart moeten zien, ook wij zijn eigenlijk een Land Of The Free, elk heeft hier ( in tegenstelling tot de Israelische Arabier) dezelfde mogelijkheden.
Voor wat betreft de vrijheid bij jullie om een wapen te mogen dragen kan ik heel kort zijn, met zo'n grote bevolking is het natuurlijk dat er ook een heel groot aantal halvegaren vrij rond loopt, een beetje restrictie is dan niet verkeerd.

Anonymous said...

Ik begrijp uw frustraties over de Nederlandse botheid en lompheid heel goed. Die onbehouwen, claustrofobische mindset. Maar wat die demonstratie in Amsterdam betreft, die was echt bijzonder klein van omvang en bij lange na niet representatief voor de bevolking als geheel. En Van Agt en Duisenberg zijn bepaald geen volkshelden.

Wel ben ik een beetje nieuwsgierig: Hoe lang heeft u in Nederland gewoond? Uw taalbeheersing is namelijk voortreffelijk. Bijna een native speaker.

Tenslotte wil ik nog opmerken dat het beeld van Amerika/Amerikanen en de Amerikaanse samenleving hier in Nederland vaak geheel niet klopt, maar andersom is dat toch ook zo (als Amerikanen al weten waar Nederland ligt?). Dat komt ook vaak niet verder dan tulpen, coffeeshops en 'very liberal'.

The back of the hill said...

Maar wat die demonstratie in Amsterdam betreft, die was echt bijzonder klein van omvang en bij lange na niet representatief voor de bevolking als geheel.

Ik heb sedertdien begrepen dat het minder dan twee duizend betogers betrof. Dus inderdaad, niet een groot getal. Ook heb ik bijzonder veel meer-genuanceerde commentaren onder artiekelen gezien in dagen sinds. Dus ik denk wel dat er een pro-Israel sentiment is daar, hoewel de anti-Israel tendence waarschijnlijk toch erger is dan in de VS.

Hoe lang heeft u in Nederland gewoond?
Ietsje minder dan zestien jaren. Wij verhuisden naar Europa toen ik nog kind was, ik kwam als volwassene terug naar de VS.
Bijzonder bedankt voor het compliment over mijn taalbeheersing - welliswaar spreek ik haast nooit Nederlands meer, maar bijna elke dag lees ik de taal op het internet (dus is mijn beheersing nu beter dan tijdens de tachtiger jaren - de internet is wat dat betreft een zegen gebleken).

.... maar andersom is dat toch ook zo (als Amerikanen al weten waar Nederland ligt?). Dat komt ook vaak niet verder dan tulpen, coffeeshops en 'very liberal'.

Klopt als een bus. Iets wat mij altoos ergert is een gesprek waarin iemand over zijn of haar Amsterdam belevenis vertelt, waarin gerept word dat spreker teveel rookte en dienovereenkomstig weinig meer herinnert dan 'spacecake', 'the red-light district', en 'hot chicks'. Waren er ook musea? "O ja, maarre, te stoned om die te bezoeken".

Voor mij betekent A'dam altijd ietsje meer: Atheneum boekhandel, de boekenmarkt op het Spui Plein, diverse antiquariaten...... (en natuurlijk ook Hajenius op het Rokin).

Het merendeel der Amerikanen heeft overigens ook wel ooit iets gelezen over 'n dreumes die zijn vinger in een dijk stak. Of dergelijke verhaaltjes.
Maar ja, de jongere generaties aan weerszij der oceaan weten niet veel over het verleden, en vinden het toch te moeilijk om geschiedenis en aardrijkskunde te begrijpen.

Search This Blog

THE SMARTNESSES

Sometimes, out of the corner of your ear, you hear something that tingles. While we were eating she mentioned that she admired crows because...